Evig undran

Dont leave something good

to see if you can find better

Once you realized you had the best

the best will find better

4 Comments

 1. Rehab skriver:

  Det e4r NAIVT att tro pe5 ff6rbud i alla le4gen. Patentlf6sning, simsalabim. Men se5 ge5r det inte till!Nu igen. Har det povitiset halats ff6rut. Kompakt idioti, garanterat kontraproduktiv. ”Ff6rbud” e4r INTE folkets e4lskingsbegrepp; he4rav ff6rste5r vi, att denne Gabelic tycker mycket illa om folket. Det fe5r han gf6ra, men MAKT ska han inte ha.Det e4r ne4mligen se5, att man kan inte tve5ngsvis pracka pe5 me4nniskorna den privilierade politiskt-mediala f6verklassens ve4rderingar uppifre5n. Det e4r det dom med karakteristiskt nyspre5k kallar ”demokrati”, och som e4r raka motsatsen. INTE popule4rt alls!Folkets ve4rderingar, som ve5ra makthavare e4r livre4dda ff6r, ve4xer fram spontant och naturligt ne4mligen.Det e4r se5nthe4r hysteriskt maktspre5k, garanterat e4gnat att reta gallfeber pe5 folk i allme4nhet, som ger etniska motse4ttningar den samhe4llsfarliga spre4ngkraft de inte borde ha haft.’Det e4r INTE organisationer som utgf6r problemet he4r. Dessa e4r marginella. Problemet e4r ”vardagsrasismen”, de ste4ndiga friktioner och motigheter som utvecklas pe5 mikronive5, bland gre4srf6tterna, pe5 det rent personliga planet, i vardagen, f6verallt utspritt och oe5tkomligt ff6r politisk intervention. Nu fick den ne4ring igen. Rena giftse5dden he4r alltse5.Denne Gabelic: det eniska hatets be4ste propagandist, och nationalisternas ove4rderlige ve4rvningsagent; ja ropa pe5 Storebror du! Han kommer inte att fre4lsa dig.Vad etniskt hat leder till har vi sett. Skre4mmande nog. Men det he4r e4r inte Balkan. Det he4r e4r Sverige. He4r skall problem lf6sas pe5 se4tt som passar svenska ff6rhe5llanden.Vad ff6ljer he4rne4st? ”Signalspaning” pe5 ”de mf6rka krafterna”? Det e4r inte alls uteslutet. Jag ser framtiden an med synnerlig oro.

 2. Det är NAIVT att tro på förbud i alla lägen. Patentlösning, simsalabim. Men så går det inte till!Nu igen. Har det positivet halats förut. Kompakt idioti, garanterat kontraproduktiv. ”Förbud” är INTE folkets älskingsbegrepp; härav förstår vi, att denne Gabelic tycker mycket illa om folket. Det får han göra, men MAKT ska han inte ha.Det är nämligen så, att man kan inte tvångsvis pracka på människorna den privilierade politiskt-mediala överklassens värderingar uppifrån. Det är det dom med karakteristiskt nyspråk kallar ”demokrati”, och som är raka motsatsen. INTE populärt alls!Folkets värderingar, som våra makthavare är livrädda för, växer fram spontant och naturligt nämligen.Det är sånthär hysteriskt maktspråk, garanterat ägnat att reta gallfeber på folk i allmänhet, som ger etniska motsättningar den samhällsfarliga sprängkraft de inte borde ha haft.’Det är INTE organisationer som utgör problemet här. Dessa är marginella. Problemet är ”vardagsrasismen”, de ständiga friktioner och motigheter som utvecklas på mikronivå, bland gräsrötterna, på det rent personliga planet, i vardagen, överallt utspritt och oåtkomligt för politisk intervention. Nu fick den näring igen. Rena giftsådden här alltså.Denne Gabelic: det eniska hatets bäste propagandist, och nationalisternas ovärderlige värvningsagent; ja ropa på Storebror du! Han kommer inte att frälsa dig.Vad etniskt hat leder till har vi sett. Skrämmande nog. Men det här är inte Balkan. Det här är Sverige. Här skall problem lösas på sätt som passar svenska förhållanden.Vad följer härnäst? ”Signalspaning” på ”de mörka krafterna”? Det är inte alls uteslutet. Jag ser framtiden an med synnerlig oro.

 3. Jesus skriver:

  .

  tnx for info!!

 4. Mitchell skriver:

  .

  сэнкс за инфу!